genus astacus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus astacus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus astacus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus astacus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus astacus

    Similar:

    astacus: type genus of the family Astacidae; Old World crayfish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).