genus ascophyllum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus ascophyllum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus ascophyllum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus ascophyllum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus ascophyllum

    Similar:

    ascophyllum: brown algae distinguished by compressed or inflated branchlets along the axis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).