genus artocarpus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus artocarpus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus artocarpus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus artocarpus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus artocarpus

    Similar:

    artocarpus: evergreen Asiatic trees now grown through the tropics: breadfruit; jackfruit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).