genus artamus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus artamus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus artamus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus artamus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus artamus

    Similar:

    artamus: type genus of the Artamidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).