genus aristotelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus aristotelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus aristotelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus aristotelia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus aristotelia

    Similar:

    aristotelia: small genus of shrubs or small trees of Australia and New Zealand and western South America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).