genus apogon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus apogon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus apogon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus apogon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus apogon

    Similar:

    apogon: type genus of the Apogonidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).