genus apium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus apium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus apium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus apium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus apium

    Similar:

    apium: celery

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).