genus apatura nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus apatura nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus apatura giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus apatura.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus apatura

    Similar:

    apatura: large Old World butterflies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).