genus anthericum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus anthericum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus anthericum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus anthericum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus anthericum

    Similar:

    anthericum: genus of Old World (mainly African) perennial herbs; sometimes placed in family Asphodelaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).