genus aneides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus aneides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus aneides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus aneides.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus aneides

    Similar:

    aneides: climbing salamanders

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).