genus ammotragus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus ammotragus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus ammotragus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus ammotragus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus ammotragus

    Similar:

    ammotragus: genus of wild sheep

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).