genus amelanchier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus amelanchier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus amelanchier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus amelanchier.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus amelanchier

    Similar:

    amelanchier: North American deciduous trees or shrubs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).