genus amazona nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus amazona nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus amazona giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus amazona.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus amazona

    Similar:

    amazona: a genus of Psittacidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).