genus alstonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus alstonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus alstonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus alstonia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus alstonia

    Similar:

    alstonia: genus of evergreen trees or shrubs with white funnel-shaped flowers and milky sap; tropical Africa to southeastern Asia and Polynesia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).