genus ajuga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus ajuga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus ajuga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus ajuga.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus ajuga

    Similar:

    ajuga: bugle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).