genus ailurus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus ailurus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus ailurus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus ailurus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus ailurus

    Similar:

    ailurus: lesser pandas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).