genus agriocharis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus agriocharis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus agriocharis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus agriocharis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus agriocharis

    Similar:

    agriocharis: a genus of birds of the family Meleagrididae including the ocellated turkey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).