genus aglaomorpha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus aglaomorpha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus aglaomorpha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus aglaomorpha.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus aglaomorpha

    Similar:

    aglaomorpha: epiphytic ferns of tropical Asia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).