genus aethusa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus aethusa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus aethusa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus aethusa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus aethusa

    Similar:

    aethusa: fool's parsley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).