genus actitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus actitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus actitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus actitis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus actitis

    Similar:

    actitis: a genus of Scolopacidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).