genus actiniopteris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus actiniopteris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus actiniopteris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus actiniopteris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus actiniopteris

    Similar:

    actiniopteris: terrestrial ferns of tropical Asia and Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).