genus acorus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus acorus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus acorus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus acorus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus acorus

    Similar:

    acorus: sweet flags; sometimes placed in subfamily Acoraceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).