genus acherontia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus acherontia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus acherontia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus acherontia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus acherontia

    Similar:

    acherontia: death's-head moth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).