generalized force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generalized force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generalized force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generalized force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • generalized force

  * kỹ thuật

  lực hồi chuyển

  lực khái quát

  lực khái quát suy rộng

  lực suy rộng

  xây dựng:

  vectơ lực tổng quát