european union nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european union nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european union giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european union.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european union

    * kinh tế

    Liên minh Châu Âu

Từ điển Anh Anh - Wordnet