european box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european box.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european box

    Similar:

    common box: large slow-growing evergreen shrub or small tree with multiple stems; extensively used for hedges or borders and topiary figures

    Synonyms: Buxus sempervirens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).