european beech nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european beech nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european beech giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european beech.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european beech

    Similar:

    common beech: large European beech with minutely-toothed leaves; widely planted as an ornamental in North America

    Synonyms: Fagus sylvatica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).