european fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european fund.

Từ điển Anh Việt

  • European Fund

    (Econ) Quỹ Châu Âu.

    + HIỆP ƯỚC TIỀN TỆ CHÂU ÂU được hội đồng OEEC thông qua vào năm 1955, cho phép quỹ Châu Âu giúp tài trợ thâm hụt CÁN CÂN THANH TOÁN tạm thời phát sinh từ quyết định của các nước thành viên làm cho đồng tiền của mình có khả năng chuyển đổi với đồng Đôla.