european lobster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european lobster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european lobster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european lobster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european lobster

    similar to but smaller than American lobsters

    lobster of Atlantic coast of Europe

    Synonyms: Homarus vulgaris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).