european creeper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european creeper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european creeper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european creeper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european creeper

    common European brown-and-buff tree creeper with down-curved bill

    Synonyms: Certhia familiaris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).