european nation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european nation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european nation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european nation.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european nation

    Similar:

    european country: any one of the countries occupying the European continent

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).