european hornbeam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european hornbeam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european hornbeam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european hornbeam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european hornbeam

    medium-sized Old World tree with smooth grey bark and leaves like beech that turn yellow-orange in autumn

    Synonyms: Carpinus betulus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).