european roller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european roller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european roller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european roller.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european roller

    common European blue-and-green roller with a reddish-brown back

    Synonyms: Coracias garrulus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).