coracias garrulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coracias garrulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coracias garrulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coracias garrulus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • coracias garrulus

    Similar:

    european roller: common European blue-and-green roller with a reddish-brown back

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).