european elk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european elk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european elk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european elk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european elk

    Similar:

    elk: large northern deer with enormous flattened antlers in the male; called `elk' in Europe and `moose' in North America

    Synonyms: moose, Alces alces

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).