european grape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european grape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european grape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european grape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european grape

    * kinh tế

    nho Châu âu