european toad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european toad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european toad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european toad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european toad

    common toad of Europe

    Synonyms: Bufo bufo

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).