european sole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european sole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european sole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european sole.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european sole

    highly valued as food

    Synonyms: Solea solea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).