european russia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european russia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european russia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european russia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european russia

    the part of Russia that is part of Europe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).