european cuckoo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european cuckoo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european cuckoo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european cuckoo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european cuckoo

    common cuckoo of Europe having a distinctive two-note call; lays eggs in the nests of other birds

    Synonyms: Cuculus canorus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).