european larch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european larch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european larch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european larch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european larch

    tall European tree having a slender conic crown, flat needlelike leaves, and hairy cone scales

    Synonyms: Larix decidua

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).