european option nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european option nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european option giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european option.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european option

    * kinh tế

    quyền chọn kiểu Châu Âu