european wildcat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european wildcat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european wildcat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european wildcat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european wildcat

    bushy-tailed wildcat of Europe that resembles the domestic cat and is regarded as the ancestor of the domestic cat

    Synonyms: catamountain, Felis silvestris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).