europeanization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

europeanization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm europeanization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của europeanization.

Từ điển Anh Việt

  • europeanization

    /'juərə,pi:ənai'zeiʃn/

    * danh từ

    sự âu hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet