european barberry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european barberry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european barberry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european barberry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european barberry

    Similar:

    common barberry: upright deciduous European shrub widely naturalized in United States having clusters of juicy berries

    Synonyms: Berberis vulgaris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).