european sanicle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european sanicle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european sanicle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european sanicle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european sanicle

    sanicle of Europe and Asia having white to pale pink flowers

    Synonyms: Sanicula Europaea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).