booster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster.

Từ điển Anh Việt

 • booster

  /'bu:stə/

  * danh từ

  người nâng đỡ, người ủng hộ

  (điện học) máy tăng thế

 • booster

  (Tech) máy tăng áp; bộ hỗ trợ; bộ tiền khuếch đại ăngten

 • booster

  máy tăng điện thế

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • booster

  * kỹ thuật

  bộ khuếch đại

  bộ kích thích

  bơm tăng áp

  động cơ đẩy

  đông cơ phụ

  máy dự phòng

  máy khuếch đại

  máy tăng áp

  máy tăng thế

  thiết bị phụ

  toán & tin:

  bộ khuếch đại ăng ten

  máy tăng điện thế

  điện:

  bộ tăng

  bộ tăng cường

  bộ tăng điện

  bộ tăng điện áp

  điện lạnh:

  bộ tiền khuếch đại

  xây dựng:

  bơm tăng cường

  cái tăng thế

  dụng cụ tăng lực

  tăng điện thế

  cơ khí & công trình:

  động cơ phụ trợ

  máy tăng cường

  quạt phụ trợ

Từ điển Anh Anh - Wordnet