booster pumping station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster pumping station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster pumping station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster pumping station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster pumping station

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm bơm tăng áp