booster element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster element

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phần tử khuếch đại