booster generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booster generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booster generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booster generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booster generator

    * kỹ thuật

    điện:

    máy phát điện phụ

    máy phát điện tăng cường